execute– pokretanje i kompajliranje programa
blok– sadrži dio za opis podataka i dio naredbe
osnovni dijelovi pasacala: opis podatka i naredba
modul– biblioteka procedura, funkcija konstanti i tipova podataka
var– početak deklaracije niza varijabli

div– cjelobrojno dijeljenje
mod– dijeljenje s ostatkom

FUNKCIJE

trunc– cijeli dio razlomka (integer)
round– zaokružuje x na najbliži broj
random– generira slučajan broj veći od nule ili jednak nuli i manji od j
int– cijeli dio razlomka (real)
frac– decimalni dio razlomka (real)
sqr– kvadrat
sqrt– kvadratni korijen
ord(c)- redni broj znaka ASCII
chr(j)- znak rednog broja ASCII

**************************

cjelobrojni tip(integer)- je konačan podskup skupa cijelih brojeva
cjelobrojni operatori– +,-,*,div,mod
logički tip(boolean)- njime se definiraju podaci koji će u programu poprimiti vrijednost true ili false
logički operatori– <>,<,>,<=,>=
modul crt– sadrži sve procedure i funkcije kojima se uređuje izgled ekrana

**************************

procedura read (ime_datoteke, ime_varijable)/ readln (ignorira se ostatak linije ostalih unosa)
formatirani ispis– ispis podataka koji pridonosi boljoj preglednosti dobivenih rezultata (tipa na dvije decimale 0:2)
procedura write (ime_datoteke, sadržaj_koji_se_ispisuje)/ writeln (ostvaruje prijelaz na početak slijedeće linije)
procedrua clrscr– brise ekran i postavlja tocku umetanja u krajnji lijevi kut
procedura gotoxy (x, y: byte:- tocka umetanja postavlja se na točku ekrana čije su koordinate x-stupac i y-redak
procedura window (x1, y1, x2, y2: byte)- definira prozor čiji je krajnji lijevi kut točka s koordinatama (x1, y1) a krajnji desni (x2, y2)
procedura textbackground (boja : word)- postavlja boju pozadine
procedura textcolor (boja : word)- postavlja boju simbola u prozoru
procedura delay (time)- zaustavlja izvođenje programa u ovisnosti o parametru time (odgovara milisekundama)
procedura inc (x, n)- x i n cjelobrojne varijable, povećava vrijednost varijable x za n
procedura dec (x, n)- x i n cjelobrojne varijable, smanjuje vrijednost varijable x za n

Franjo Pešut
Glavni urednik i osnivač portala olovka.com.hr. Diplomirao komparativnu književnost i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

    Svidjet će vam se

    1 Komentar

    1. BRAVO PESUUUUUUUUUUUUUUT

    Ostavi komentar

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *