Naslovna fotografija: Peter Kuper


Franz Kafka: Preobrazba

Analiza književnog djela

O autoru

Franz Kafka (1883.-1924.), književnik njemačkog jezičnog izraza, inače Pražanin židovske pripadnosti. Rođen u Pragu, u doba Austro-Ugarske monarhije, Kafka potječe iz imućne židovske obitelji u kojoj je dominirao radišni, no često tiranski i samovoljni otac. Studirao je pravo i radio neko vrijeme kao činovnik – no većim je dijelom Kafka proveo život materijalno opskrbljen očevim imutkom (činjenica koja se često zanemaruje, posve u skladu s legendom o Kafki kao žrtvi bešćutnoga i despotskoga oca grubijana). Umro je od tuberkuloze, prethodno naredivši svomu prijatelju Maxu Brodu da spali većinu njegovih rukopisa – posljednja volja koju ovaj, nasreću, nije ispunio. Brod je posthumno izdao velik broj Kafkinih djela, često uz teško prihvatljive intervencije u tekstu. Većina je Kafkine uže obitelji (sestre, očeva i majčina rodbina) stradala u nacističkom genocidu Židova.

Spisateljski rad Kafkin opus, koji se može podijeliti u nekoliko vrsta (romani, pripovijetke, aforizmi, dnevnici i pisma) veže tematsko, svjetonazorsko i, moglo bi se reći, spiritualno jedinstvo. Baštinik više tradicija (njemačkoga romantizma, fantastične struje u književnosti, židovskih heterodoksnih učenja kao i kršćanske gnoze), poštovatelj velikana europske književne tradicije (napose Goethea, Heinea, Flauberta, Gogolja, Dostojevskog), Kafka bijaše i suputnikom njemačkoga ekspresionizma.

Ipak, Kafkina vizija zbilje i intenzitet kojom ju je iskazao čine ga autorom kojega se ne može utrpati u shematske podjele po književnim pravcima. Kafkina djela prikazuju sivu i banalnu svakodnevnicu kao enigmatsku i alogičnu zbilju ispunjenu strepnjom, u kojoj su likovi, pritisnuti osjećajem krivice i zbunjenosti, neprestance izloženi prijetnji birokratskih sila kojima ne mogu dokučiti izvor ni motiv. To je posebno vidljivo u romanima Proces (1925.), Dvorac (1926.) i Amerika (1927.), kao i u mnoštvu kraćih i duljih pripovijesti, među kojima se ističe Preobrazba (1915.).

Repetitivni i besmisleni tlačiteljski postupci nerazumljivog i svemoćnog birokratskog aparata, mehaničke i apsurdne reakcije “junaka” koji nemaju izraženi osobni identitet, usamljenost i nemogućnost komunikacije među likovima koji se grčevito i bezuspješno trude da spoznaju mehanizam opresije koji ih muči i proganja bez ikakvog vidljivog razloga, realnost zbivanja koja je bliža događajima u snu nego u «običnoj» stvarnosti, iracionalni i fantastični element u radnji koji ne može biti reduciran na psihopatološke poremećaje – sve je to učinilo Kafkinu prozu posebno dojmljivom i utjecajnom u razdoblju poslije 2. svjetskoga rata (a i kasnije), jer se iskustvo opće bespomoćnosti pojedinca naspram sila kako totalitarno-terorističke (nacizam, komunizam), tako i liberalno-birokratske (demokratski kapitalizam) države pokazalo kao paradigmatsko za modernu ljudsku sudbinu.

U prepisci (najpoznatije je legendarno «Pismo ocu», kao i pisma ljubavnici Mileni Jasenskoj) Kafka se pokazuje kao pojedinac mučen nesigurnošću, bespomoćnošću i legijom psihoanalitičkih kompleksa, dok aforistički zapisi i kratki nacrti za dulje tekstove, skupljeni u knjigama kao Plava bilježnica otkrivaju slabije poznatoga Kafku – modernog potomka starih gnostika, opsjednutoga pojmom “nerazorivoga” spiritualnog elementa u čovjeku. Napustivši tradicionalnu religioznost, Kafka je, raspet između žrvnja apsurda i tihe izvjesnosti u opstojnost “nerazorivog”, ostao jednim od središnjih spiritualnih pisaca 20. stoljeća.

Kafkin ekspresionizam

 • Kafkin opus sadrži elemente ekspresionizma: osjećaj straha i osamljenosti, preotest protiv društvenog mehanizma koji ugrožava slobodu pojedinca i zahtijeva slijepo pokoravanje, uporaba groteske.

Kafkin nadrealizam

 • Kafkin opus ima i elemente nadrealizma:Halucinantne vizije.

Kafkina egzistencijalna osamljenost

 • Kafkino djelo ima obilježja aktualne društvene kritike (protest protiv austrougarske birokracije), ali prije svega odražava vlastiti Kafkin svijet, njegovu egzistencijalnu osamljenost i nemoć da nađe mjesto u društvu, da odredi svoj stav prema svijetu i religiji, njegov strah i košmarske vizije kojima je bio podložan. U doba traganja za novim formama izraza, Kafka iznenađuje kristalno jasnim stilom i jednostavnim realizmom kojim opisuje građansku stvarnost, u koju, poput Poea, smješta fantastične događaje svojih junaka. Neshvaćen za života, smatra se danas jednim od najznačajnijih modernih pisaca 20. stoljeća, a „kafkijanstvo“ je postalo opći pojam za stanje duha kakvo nalazimo u njegovom svijetu.

Djela: Preobrazba (Die Verwandlung; 1915.), Umjetnik u gladovanju (Ein Hungerkünstler; 1922.), Proces (Der Prozeß; 1925.), Dvorac (Das Schloß; 1926.), Amerika (1927.)

Preobrazba

Kafka je u Preobrazbi ukinuo zakonitost i kazualnost prirodnih zbivanja i prema vlastitim riječima: “Najveća besmislica učinila mi se u svom besmislenom životu vjerojatnijom od smislenosti.” Dokinuo je tradicionalni, realistički način slikanja svijeta približivši se fantastičnom svijetu sna i bajke.

Ova duža pripovijest, napisana u ranijoj fazi njegova stvaranja (1912.) sadrži, uz umjetničku dorađenost (jedno od malobrojnih djela objavljenih za života) i sve osnovne elemente kasnijih Kafkinih ostvarenja i na tematskom (osjećaj osamljenosti, bespomoćnosti i straha) tako i na izražajnom planu (groteskna halucinantna stanja prikazana realistički vjernim i jezično jasnim iskazom).

Osamljenost glavnog junaka Gregora Samse bila je naznačena već u prvoj rečenici slavenskim korijenom njegova prezimena (Sam-sa) i činjenicom da se u snu pretvorio u golema kukca i tom grotesknom preobrazbom fizički izdvojio od svoje okoline i ljudske zajednice. Ta će osamljenost postupno rasti u tijeku radnje, kada Samsa postaje svjestan da ga je odbacilo ne samo surovo društvo otpustivši ga s posla, već da ga u novom obliku ne prihvaća ni njegova obitelj, za koju se cijeli život žrtvovao, a sada joj i sama njegova prisutnost postaje iz dana u dan težim bremenom, iako to nitko ne želi otvoreno priznati. Pripovijest završava prikazom olakšanja koje su svi članovi obitelji osjetili kada je Samsa jedne noći neopaženo uginuo i kada je njegovo truplo, bačeno u smeće, bilo izneseno iz kuće, te njihovom odlukom da taj dan iskoriste za odmor i šetnju.

Neobičnost zbivanja u ovoj pripovjetki kritika različito tumači. Zapadnoeuropska kritika preobrazbu tumači kao alegoriju, parabolu, metforu psihičkoga zbivanja. Sjevernoamerička inzistira na činjenici da Kafka prikazuje neobjašnjivu pretvorbu čovjeka u gamad i da to zbivanje, koliko se god činilo neobičnim, valja tumačiti kao nešto najobičnije.

Kafka nikada nije tumačio svoje tekstove. Osnova njegova doživljaja svijeta jest slika čije prevođenje samo uništava njenu sugestivnost. Kako Preobražaj očito tematizira odnose unutar obitelji, mogli bismo uvjetno reći da je tema pripovjetke sukob pojedinca i obitelji. Mnoga su Kafkina djela izrasla iz njegova osobnog obiteljskog iskustva. Iz njegovih dnevnika možemo mnogo toga saznati o njegovoj usamljenosti i izolaciji u vlastitoj obitelji te o složenim odnosima s ocem, čija se moćna sjena nadnosila nad cijeli njegov život. Usprkos snažnom pritisku obitelji, kojem se manje-više bezuspješno opirao cijeli život, Kafka je, sukladno svojj prirodi, krivicu za nedostatak topline i razumijevanja u tim odnosima rado svaljivao na sebe. Promatrajući pripovjetku u kontekstu Kafkinih osobnih iskustava postaje nam razumljiva snaga osude koja iz nje zrači. Osude obitelji kao represivnog mehanizma, nemilosrdne spram onih koji su stjecajem okolnosti u njezinu krugu ostali stranci.

Radnja djela

Kad se Gregor Samsa jednoga jutra probudio iz nemirnih snova, nađe se u svom krevetu preobražen u golemog kukca. Ovom epohalnom rečenicom Kafka, in medias res, započinje svoju pripovijetku. Gregor Samsa, marljivi, ali pasivni, trgovački putnik se nakon nemirne noći budi u svojoj malenoj sobi i uspostavlja kako je postao kukac. Iako se pretvorio u životinju, Samsa nije isprva previše zabrinut te biva okupiran činjenicom da je prespavao budilicu te da je time zakasnio na prvi vlak. Odluči otići sljedećim prvim vlakom, no ubrzo ustanovi kako ustajanje nije baš toliko lagano kao što je i zamislio. Svoje trenutno stanje racionalizira umorom i razmišlja o tome kako će ono ubrzo prestati. Njegova obitelj provjerava što mu je, a ubrzo dolazi i prokurist kako bi provjerio što je s Gregorom. Iako formalno uljudan, prokurist nema prevelikog suosjećanja prema Gregoru i zahtijeva njegov izlazak, neovisno o njegovom mogućem stanju (on odbija uvjeravanja Gregorove obitelji kako se tu radi o bolesti i zahtijeva razgovor s njim).

Gregor im govori da dolazi, ali njegov glas (kako je žohar) postaje glasan i neartikuliran, tako da ovi zapravo i ne razumiju o čemu Gregor govori. On se, u međuvremenu, svim silama pokušava ustati iz kreveta i dogegati do zaključanih vrata, no to mu uspije tek uz glasan prasak prilikom pada na pod (prokurist to interpretira kao šalu i provokaciju od strane Gregora, koji nešto izvodi po sobi). Uskoro se, uz veliki napor, dovuče do vrata i polagano ih otvori. Dok ih je pokušao skroz otvoriti, ona su se već pomakla, tako da je Gregor već bio vidljiv. Prva osoba koja je uočila Gregora, odnosno divovskog žohara, bio je upravo prokurist, koji je uz glasno ‘O!’ počeo uzmicati kada je vidio Gregora. Ubrzo su jednak šok doživjeli i članovi obitelji. Gregor, potpuno nesvjestan šoka kojeg uzrokuje, pokušava prokuristu objasniti situaciju i počinjemu se približavati, na što ovaj sve brže odmiče dok na kraju ne izjuri iz stana obitelji Samsa. Kada njegov otac dođe k svijesti, furiozno potjera Gregora u sobu i zaključa vrata.

Ostatak radnje, prikazan primarno iz Gregorove perspektive, odvija se poprilično statično, iako prolazi dosta vremena. Gregor je ostao bez posla, a obitelj nema apsolutno nikakvih prihoda, osim ušteđevine i već primljenih Gregorovih plaća, što ipak nije dugoročno dostatno. Dok obitelj raspravlja o planovima, Gregor polagano i postepeno trune u svojoj sobi, dobivši, doduše, mogućnost promatranja i slušanja.

Gregor postaje izoliran, a njegova bestijalizacija napreduje pa tako odbija svoje najdraže jelo i uzima samo smrdljive ostatke, izgubi mogućnost komunikacije, a njegovo se kretanje počinje svoditi na šetanje po zidovima i stropu. Upravo mu je taj novi hobi kod sestre Grete, koja se jedina brinula za njega i koja je jedina imala pristup njegovoj sobi, rodio ideju da bi se njegova soba mogla isprazniti kako bi Gregor imao više prostora za svoj novi hobi. Iako isprva sretan zbog nove prilike, Gregor je ubrzo shvatio, točnije, u njemu se ponovo rodio ljudski instinkt te je, svojim pukim pojavljivanjem i pokrivanjem fotografije koja se nalazila u sobi, dao obitelji do znanja kako ne smiju pomicati namještaj iz sobe. Ovo je bio prvi od dva događaja kada se u Gregoru probudio ljudski instinkt koji ga je vraćao u stvarni svijet i borio se protiv životinje u koju se pretvarao. Soba mu je ostala kakva je.

Jasno, obitelj Samsa ubrzo je ostala bez novca kojega je imala tako da su se svi pozapošljavali. Majka kao tkalja, otac kao portir, a sestrin posao bio je toliko naporan da je počela zapostavljati Gregora. Ujedno, u jednu su sobu (budući da su otpustili Annu i unajmili jednu staru sluškinju, koja se jedina nije bojala Gregora, već se ponašala normalno u njegovoj prisutnosti) primili podstanare, trojicu bradatih muškaraca (inače arhetip u Kafkinom djelu). Kako su svi bili zaokupljeni svojim poslom, Gregor je postao sve manje bitan, a u njegovu su sobu odlagani nepotrebni predmeti i razrnorazno smeće iz kuće, tako da je njegova soba, zajedno s njim postala svojevrsno smetlište, a on gotovo nepostojan, kao stari komad namještaja kojega se žele, ali ne mogu riješiti.

Također, Gregor je upao u stanje u kojem je postao svjestan licemjerja svoje vlastite obitelji koja je cijelo vrijeme ovisila o njemu, žaleći se kako ne može raditi, ali je pokazala kako bez velike muke mogu i samo zarađivati, ali ono što je zanimljivo je da Gregor krivi sebe za to, on ne optužuje svoju obitelj već, kao što je njegov vječni problem s autoritetom, krivnju prebacuje na sebe i njima ne zamjera. U jednom trenutku, kada je njegova sestra odlučila svirati violinu pred podstanarima, u Gregoru se ponovo probudila ljudskost i on je njezino prosječno sviranje doživio kao genijalnost i virtuozitet sviranja na violini. Teško se gibajući, on odluči vidjeti sestru kako svira (on si još uvijek predbacuje što sestru nije uspio poslati na Konzervatorij, iako mu je to bio plan) i upadne u prostoriju na iznenađenje svih prisutnih. Iako ga bradata gospoda gledaju sa zanimanjem, obitelj se zaprepasti i prvo potjera bradatu gospodu (koji otkažu najam) u njihove sobe. Nakon toga, otac se vrati, napuni džepove jabukama i počne gađati Gregora njima. Iako mu načelno ne nanose previše štete, jedna od njih zabije mu se u leđa i tu ostane. Nakon toga, Gregor se povlači u svoju sobu.

U toj je sobi, gotovo nepokretan ostao do samoga kraja. Jabuka se ognojila i stvorila opasnu upalu koja je paralizirala Gregora, koji je pak ostao ležati na sredini sobe. Postavši tako, doslovno, nepotreban objekt, on se pomirio sa svime i tako, nakon vlastite odluke, umro tijekom noći. Njegovo tijelo otkrila je stara služavka koja je i ustvrdila da je umro. Njegova obitelj tada doživljava nekakvo smirenje, odluči započeti novi život i planira ljepšu i bolju budućnost, a “to im potvrdi nove snove i dobre namjere.” Gregor Samsa umro je tako sam i zapostavljen, taj čovjek pretvoren u žohara umro je kao životinja koja je fizički bio, ali je gora smrt bila ona njegove ljudskosti, koja je tijekom cijele pripovijetke čučila u njemu, boreći se za povratak, ali ju je ograničenost okoline, koja nije mogla vidjeti dalje od ružnog žohara, ubila puno prije nego je Samsa fizički umro.

Likovi

OTAC: Odnos oca prema svom sinu Gregoru je grub, on njega mrzi i ne smatra ga sinom. Takav odnos proizlazi iz Kafkina odnosa prema svom ocu. Otac Gregora tuče i ne pušta ga da uopće izađe iz kuće, ne pušta ga čak ni iz sobe. Tako je bio grub da ga je gađao jabukama i jednom ga je pogodio u leđa, a poslije umire zbog toga.

MAJKA: Majka voli sina Gregora, ali ga se srami i stoga ga ne želi vidjeti. Ipak se na kraju dovoljno sabrala da bi išla k njemu. Tako je i on bio sretan, jer njemu je bilo dovoljno da čuje njihov glas da bi se razveselio.

GRETA: Greta je jedina u obitelji koja stvarno voli Gregora, ona se brine za njega, hrani ga i pomaže mu kad god može. Gregor je isto volio nju i stoga mu je bilo žao što joj nije rekao o namjerama da ju upiše u konzervatoriji, budući da je tako lijepo svirala. No i ona ga počinje zanemarivati, diže ruke od njega.

Tematika

Kafka u ovom djelu prikazuje otuđenost Gregora. On je čovjek, ali sasvim je drukčiji, različit i stoga ga nitko ne voli, cijela obitelj ga mrzi i hoće ga se riješiti tako da bi ih što manje osramotio. Jedino se sestra brine za njega. Unatoč svemu Gregor je usamljen jer osim sestre on nema nikoga, cijeli njegov svijet mala je soba iz koje ne smije izaći. Jako se bojao oca koji ga je mrzio i htio je učiniti bilo šta da bi ga se riješio. To se i dogodilo, on je bio krivac za njegovu smrt kad ga je pogodio jabukom u leđa. Mama ga je također voljela, ali upravo zbog toga ga njie željela vidjeti jer nije mogla podnijeti sve to.

Olovka
Hej ljudi! Ovo je Olovka - naš kolektivni simbol za sve autore koji su pripomogli u pisanju ovoga teksta.

  Svidjet će vam se

  Ostavi komentar

  Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

  Više u:Lektire

  Lektire

  Ranko Marinković: Ruke

  Ranko Marinković: Ruke Analiza književnog djela O autoru Ranko Marinković (1913.-2001.), pripovjedač, romanopisac, dramatičar i ...